De Fietsersbond is gevraagd het netwerk verder te verbeteren.

Voortgang Brabants Fietsnetwerk

Met een algoritme is op basis van het Fietsersbond routeplanner-netwerk het netwerk opgesteld.

Het hoofdfietsnetwerk is het fietsnetwerk dat Brabant op regionale schaal direct en samenhangend met elkaar verbindt. Door te investeren in de kwaliteit van dit netwerk maken de samenwerkende provincie, regio’s en gemeentes de schaalsprong fiets mogelijk.
Het hoofdfietsnetwerk verbindt alle treinstations en woonlocaties (vanaf 1500 inwoners) met elkaar en vertakkingen naar werklocaties, scholen voor voortgezet onderwijs en ziekenhuizen.
In grotere steden zijn recent meerdere woonwijken opgenomen.

De vrijwilligers van de Fietsersbond hebben tijdens 3 avonden in januari 2024 in Den Bosch, Eindhoven en Breda naar het concept van begin december gekeken. Vragen daarbij waren:
– Liggen bepaalde verbindingen onlogisch of op de verkeerde plek?
– Mis je belangrijke plekken, toekomstige ontwikkelingen en/of kernen?
– Zijn er missende schakels die in het netwerk zouden moeten?
Deze input is verwerkt en beoordeeld door een provinciaal projectteam dat ook nauw overleg voert met betrokken gemeentes en de Brabantse regio’s.

Het beoogd hoofdfietsnetwerk maakt gebruik van bestaande infrastructuur (zelfs ook zandpaden waar dan wel een bepaalde ‘boete’ op ligt). De provincie gaat nu toevoegen hoe druk die relaties door fietsers worden gebruikt (intensiteit). Ook kunnen we met het algoritme barrières onderkennen (te grote omrijd-factoren).
Voor het vervolg is de uitdaging vast te stellen hoe veilig, comfortabel en aantrekkelijk deze routes zijn. We denken nu na over de verdere rol van de Fietsersbond: kunnen wij met onze routeplanner-vrijwilligers de veiligheid in kaart brengen (bv. een vervolg op onze SPI-metingen), knelpunten aangeven en kunnen we de wegdek-kwaliteit meten (scherp omschrijven wat we daar mee bedoelen) en bv. de breedte van fietspaden of -stroken vastleggen. Dan zou je handen en voeten kunnen geven aan het gewenste onderhoud.
Landschappelijke aantrekkelijkheid in beeld brengen lijkt helaas niet mogelijk.

Uitvoering van dit soort mogelijkheden gaat in nauw overleg met ons landelijk bureau. De provincie brengt deze manier van werken (met de kennis van ‘burgers’) in als deelproject van het Europees programma “Greengage”.
 

Categorieën