Snelle fietsroute F2 Zaltbommel – Den Bosch

Snelle Fietsroute Zaltbommel – Den Bosch

3 mei 2023: welk deel van de route is al klaar?

In Zaltbommel zijn de Van Heemstraweg-West en de Hogeweg klaar. Je kunt dus al gebruik maken van de F2 tussen station Zaltbommel tot aan de toekomstige tunnel onder de N322. Ook is de aanleg van de extra fietsenstallingen bij station Zaltbommel afgerond.

De komende jaren wordt er nog volop gewerkt aan de rest van de F2. Het gedeelte in Maasdriel en de Steenweg in Zaltbommel wordt dit jaar aanbesteed en volgend jaar aangelegd; de rotonde Treurenburg en de aanleg van de fietsstraat Orthen in Den Bosch volgen ook in 2024. De tunnel onder de N322 en de brug over de Zandzuigerstraat worden in 2025 aangelegd, waarmee de gehele route klaar is.


februari 2023
De Stuurgroep MIRT A2 reserveert maximaal €4,2 miljoen voor de voltooiing van de Snelle Fietsfietsroute Zaltbommel – ’s-Hertogenbosch bij de herijking van het Breed Mobilteitspakket.


6 februari 2020: Bestuurs-overeenkomst getekend
De snelle fietsroute F2 tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch komt er. Bestaande fietspaden worden verbreed en kruisingen verbeterd en er komen nieuwe fietspaden, een tunnel en een brug. De betrokken overheden hebben hiervoor de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Start uitvoering
De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en ‘s-Hertogenbosch starten eind 2021 met de uitvoering. Op een aantal plaatsen wordt grond aangekocht om het tracé te verbreden. Op de plekken waar de bestemming wijzigt wordt dit via de officiële procedure aangevraagd. Op delen van de route waar grote veranderingen plaatsvinden, gaan de betreffende gemeenten hierover (waar nodig) met inwoners in gesprek. Provincie Gelderland legt de fietstunnel onder de N322 aan.
oostzijde Maasbrug

Nog geen ideaal – plaatje
De aanleg van de snelle fietsroute F2 tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch maakt de fietsverbinding sneller en veiliger. Er komt een tunnel onder de Van Heemstraweg, een nieuw vrijliggend fietspad bij de Steenweg en de Parallelweg. In Den Bosch komt er een brug over de Zandzuigerstraat met een aansluiting op de Nelson Mandelalaan. Maar helaas moet je in Den Bosch-noord de Treurenburg 2x oversteken (1x rotonde uit de voorrang en 1x verkeerslichten) omdat aan de westzijde Defensie geen grond wil verkopen. En aan de noordkant van Hedel, bij de rotonde met de N831, zou je ook een fietstunnel willen maar de toekomst is daar nog onduidelijk; er blijft een rotonde waar je uit de voorrang 2x een weg moet oversteken.

Gemeenten, provincies en Fietsersbond zijn akkoord gegaan met het ontwerp van de snelle fietsroute en hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met deze overeenkomst verplichten zij zich tot de aanleg van de route en stemmen zij in met de verdeling van de kosten. De totale kosten voor de route zijn geraamd op 16,4 miljoen euro.

Kijk voor een impressie van de route op: https://vimeo.com/388211070/a65263f803


 

Extra bijdrage
De Stuurgroep MIRT A2 Deil-Vught heeft op 3 oktober 2019 besloten om € 3 mio. extra bij te dragen aan deze snelfietsroute. Dat komt dan uit het potje voor de korte-termijn maatregelen waar in het toaal € 46 mio in zit. Dat is een nieuwe aanpak bij zgn. MIRT-projecten; dat niet alleen op de lange termijn autosnelwegen worden uitgebreid maar dat ook op de kortere termijn wordt gekeken wat helpt om bv. de filedruk te verminderen. Snelle fietsroutes komen dan in beeld.
Let wel: een eventuele verbreding van de A2 tussen Deil en Vught gaat 845 mio kosten!
NB.: een Snelfietsroute tussen Kerkdriel en Den Bosch maakt geen deel meer uit van de MIRT-plannen.

De Snelle fietsroute Zaltbommel – Den Bosch is ruim € 6 mio. duurder dan eerst gedacht door een aangepast en beter ontwerp. De overige € 3 mio wordt opgebracht door de provincies Noord-Brabant en Gelderland.
Het gaat om deze aanpassingen (waarop de Fietsersbond sterk heeft aangedrongen):
= In Zaltbommel wordt een tunnel onder de N322 aangelegd (veiliger èn geen verkeerslichten meer).
= In Den Bosch komt een viaduct langs de westzijde van het spoor over de Zandzuigerstraat.
 

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *