6 februari 2020

Snelle fietsroute F2 Zaltbommel – Den Bosch

Bestuurs-overeenkomst getekend

Snelle Fietsroute Zaltbommel – Den Bosch

Bestuursovereenkomst getekend: tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch komt de snelle fietsroute F2

De snelle fietsroute F2 tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch komt er. Bestaande fietspaden worden verbreed en kruisingen verbeterd en er komen nieuwe fietspaden, een tunnel en een brug. De fietsroute is eind 2022 klaar en is dan ook een snel en veilig alternatief voor de automobilist die over de drukke A2 rijdt. De betrokken overheden hebben hiervoor de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Start uitvoering
De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en ‘s-Hertogenbosch willen dit jaar met de uitvoering starten. Op een aantal plaatsen wordt grond aangekocht om het tracé te verbreden. Op de plekken waar de bestemming wijzigt wordt dit via de officiële procedure aangevraagd. Op delen van de route waar grote veranderingen plaatsvinden, gaan de betreffende gemeenten hierover (waar nodig) met inwoners in gesprek. Provincie Gelderland legt in 2022 de fietstunnel onder de N322 aan. Als alles volgens planning verloopt is de route eind 2022 klaar.

Nog geen ideaal – plaatje
De aanleg van de snelle fietsroute F2 tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch maakt de fietsverbinding sneller en veiliger. Er komt een tunnel onder de Van Heemstraweg, een nieuw vrijliggend fietspad bij de Steenweg en de Parallelweg en een brug over de Zandzuigerstraat. Maar helaas moet je in Den Bosch-noord de Treurenburg 2x oversteken omdat aan de westzijde Defensie vooralsnog geen grond wil verkopen. En aan de noordkant van Hedel, bij de rotonde met de N831, zou je ook een fietstunnel willen maar de toekomst is daar nog onduidelijk; er staat wel budget voor gereserveerd.

Gemeenten, provincies en Fietsersbond werken samen
De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en ’s-Hertogenbosch en de provincies Gelderland en Noord-Brabant ontwikkelen deze snelle fietsroute samen met de Fietsersbond.
De betrokken partijen zijn akkoord gegaan met het ontwerp van de snelle fietsroute en hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met deze overeenkomst verplichten zij zich tot de aanleg van de route en stemmen zij in met de verdeling van de kosten. De totale kosten voor de route zijn geraamd op 16,4 miljoen euro.

Kijk voor een impressie van de route op: https://vimeo.com/388211070/a65263f803
.
.

Extra bijdrage
De Stuurgroep MIRT A2 Deil-Vught heeft op 3 oktober 2019 besloten om € 3 mio. extra bij te dragen aan deze snelfietsroute. Dat komt dan uit het potje voor de korte-termijn maatregelen waar in het toaal € 46 mio in zit. Dat is een nieuwe aanpak bij zgn. MIRT-projecten; dat niet alleen op de lange termijn autosnelwegen worden uitgebreid maar dat ook op de kortere termijn wordt gekeken wat helpt om bv. de filedruk te verminderen. Snelle fietsroutes komen dan in beeld.
NB.: een Snelfietsroute Kerkdriel – Den Bosch maakt geen deel meer uit van de MIRT-plannen.

De Snelle fietsroute Zaltbommel – Den Bosch is ruim € 6 mio. duurder dan eerst gedacht door een aangepast en beter ontwerp. De overige € 3 mio wordt opgebracht door de provincies Noord-Brabant en Gelderland.
Het gaat om deze aanpassingen (waarop de Fietsersbond sterk heeft aangedrongen):
= In Zaltbommel wordt een tunnel onder de N322 aangelegd (veiliger èn geen verkeerslichten meer).
= In Den Bosch komt een viaduct langs de westzijde van het spoor over de Zandzuigerstraat.
.

januari 2018: eerste verkenning afgerond
De Antea Group heeft in opdracht van de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel, ’s-Hertogenbosch en de provincies Noord-Brabant en Gelderland een verkenning uitgevoerd naar het tracé voor een nieuwe snelfietsroute, van station Zaltbommel naar station ‘s- Hertogenbosch. Er zijn er nog 4 mogelijke varianten in Zaltbommel en 2 in ‘s Hertogenbosch in beeld. In Zaltbommel bestaat geen duidelijke voorkeur voor een van de varianten. In Den Bosch is er een voorkeur voor de route achter het station. Deze lijkt het meest effectief, omdat daar scholen staan en aan de voorzijde van het station ligt al een redelijk goede fietsinfrastructuur.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *