N264: petitie gestart voor verbreding fietspad Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt

Verbreding Maasbrug Oeffelt

Verbinding ook onderdeel van de ‘icoon’ Maas-fietsroute

Er is een petitie gestart om ervoor te zorgen dat het fietspad van de N264-Maasbrug bij Oeffelt wordt verbreed. Het is nu een veel te smal tweerichtingen fietspad.
Onderteken mee op petitie Maasbrug Oeffelt


Tijdens de Tweede Kamer commissie-vergadering IenW over de MIRT kwam de Maasbrug bij Oeffelt =waar RWS eigenaar van is= opnieuw aan de orde. Al jaren pleiten de gemeenten Gennep en Land van Cuijk, en de provincie Noord-Brabant en Limburg, voor een verbreding van het fietspad op de Maasbrug bij Oeffelt (N264) waarmee deze verbinding voor fietsers (ruim 3000 per dag) veel veiliger wordt. Deze verbreding is een mooie meekoppelkans bij het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt, dat ook bij Rijkswaterstaat hoort.
CDA-kamerlid Harry van der Molen had hierover op 21 feb. aan de Minister vragen gesteld maar het antwoord 1 maand later stelde teleur (discussie doorschuiven naar BO-MIRT eind dit jaar). Vandaar dat het nu weer is geagendeerd.
Naast de provincies heeft ook de Fietsersbond in “Den Haag” een lobby gevoerd om dit (financiëel) gezamenlijk (rijk + provincies) voor elkaar te krijgen. Maar de CDA-motie hierover is weer ingetrokken.

Verbreding volgens de landelijke richtlijnen gaat zo’n € 5,25 miljoen kosten waarvan het Rijk dan 1/3e zou betalen. De provincies Limburg en Noord-Brabant hebben al een deel van het geld gereserveerd. Het rijk nog niet, met als argument dat over 30 jaar groot onderhoud staat gepland en er dan ook naar het fietspad kan worden gekeken.

Categorieën