Fietsersbond reageert op het concept “pakket van eisen” voor een nieuwe bus-concessie in West-Brabant, 2025 – 2035

Bus-concessie West-Brabant

Aandacht gevraagd voor fietsveiligheid waar bus- en fietsroutes samenvallen

De visie van de Fietsersbond is dat de fiets en fietser in het voor- en natransport zo goed mogelijk dient aan te sluiten op het OV. Immers, alleen dan kan dit ketenvervoer een serieus alternatief vormen t.o.v. de automobiliteit.

De concessie gaat over de exploitatie (‘vervoer’) van lijngebonden OV per bus. Echter, veel aspecten hebben betrekking op de zgn. infrastructuur waarvoor de wegbeheerder verantwoordelijk is. Denk hierbij aan de kwaliteit en kwantiteit van stallingen, en fietsroutes van en naar OV-haltes. De vervoerder moet zich hier ook sterk voor maken.

Wij vragen hierbij van de provincie dat busroutes worden afgestemd met hoofdfietsroutes en het fietsknooppuntennetwerk: daar waar routes samenvallen dient maximaal te worden ingezet op veiligheid bv. door deze routes te ontvlechten en mogelijk aan te passen, of de ruimte anders in te richten. Wij waarschuwen daarbij wel voor de “dubbele pet’ van de provincie: als concessieverlener en als wegbeheerder.

Zoe ook onze pagina Reizigersoverleg Brabant (ROB)

Graag willen we dat bij de opleiding chauffeurs er expliciet aandacht komt voor het rijgedrag in de omgang met fietsers, en kennis van hoofdroutes van het fietsnetwerk. Denk hierbij bv. ook aan school-omgevingen.
Tot slot zagen we graag opgenomen hoe de concessiehouder het meenemen van fietsen naar top-toeristische bestemmingen (bv. in een pilot tussen Breda en de Biesbosch) kan faciliteren.

Klik hier voor onze brief van 7 december 2022.

Categorieën