vergelijking van de Staten-programma’s 2023

GroenLinks beste programma

GroenLinks heeft in Noord-Brabant de beste plannen voor de fietser. De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer. De programma’s in Noord-Brabant scoren overigens lager dan het landelijk gemiddelde.

schema

In de verkiezingsprogramma’s is in het algemeen weinig ambitie voor de fiets terug te vinden en worden er geen concrete plannen genoemd. Wel is er aandacht voor de uitbreiding van het fietsnetwerk en verkeersveiligheid. Onderwerpen als inclusiviteit, onderhoud en innovatie worden amper genoemd. GroenLinks scoort als enige partij in de provincie Noord-Brabant uitstekend qua fietsvriendelijkheid. Het CDA, de ChristenUnie, de SGP en Partij voor de Dieren scoren goed.
GroenLinks zet in hun verkiezingsprogramma de fiets wèl op 1 en wil zorgen voor meer en betere fietsroutes en andere fietsvoorzieningen. De provincie geeft wat GroenLinks betreft alleen ruimte voor nieuwe woonwijken als alternatieven voor autogebruik in de ontwerpen het uitgangspunt zijn. Dat betekent investeren in goed openbaar vervoer en doorfietspaden. Afname van het autoverkeer moet een harde voorwaarde zijn voor projecten waar de provincie aan meewerkt.

Aandacht voor de fietser
De Fietsersbond stelde eerder tien punten op voor de Provinciale Statenverkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit richting vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken.
De Fietsersbond geeft met de vergelijking geen stemadvies. “Je maakt je keuze natuurlijk niet enkel op basis van het fietsbeleid. Goed fietsbeleid houdt de provincie echter groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. Voor een twijfelende kiezer kan de vergelijking net de doorslag geven en voor partijen een reden om meer aan de fietser te denken in hun programma.” Bekijk op de landelijke website Fietsersbond de uitslagen per provincie voor meer informatie.

Vergelijking met andere provincies
Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland scoren het best op fietsvriendelijkheid en de partijen in Flevoland, Noord-Brabant en Limburg scoren in deze vergelijking het laagst. Verreweg de beste programma’s zijn die van de ChristenUnie in Noord-Holland en Utrecht, gevolgd door ChristenUnie in Groningen, GroenLinks in Zuid-Holland en GroenLinks in Utrecht. Deze vijf programma’s zijn zonder meer uitstekend te noemen.

Categorieën