Toeristische visie Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk heeft op 30 maart de Visie Openbare Ruimte vastgesteld.
Hierin wil de gemeente (meer) regie gaan nemen op oa. toerisme en dat doen ze via 4 hoofdopgaves.
De Fietsersbond is met name betrokken in het vervolg: het uitvoeringsprogramma.

Voor het uitvoeringsprogramma hebben we onze ideeën gegroepeerd naar de 4 hoofdopgaves:

1. samenhang tussen de kernen
Hier ligt een grote rol voor het fietsknooppunten netwerk om de kernen Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom beter met elkaar te verbinden. Ons idee: minstens 80% van het fiets-knooppunten-netwerk is autoluw of autovrij. Dit kan door (verder) ontvlechten. Soms kunnen al bestaande fietspaden worden gebruikt (tussen 77 en 19 via de Belvertshoeve) maar het is ook mogelijk diverse routes alleen voor bestemmingsverkeer aan te merken (“Anlieger-frei”).
2. Een betere spreiding
Voor een aantal knooppunt-verbindingen worden alternatieven aangeboden om spreiding van fietsers te sturen en meer logica in het netwerk aan te brengen. Voorbeeld via de Kievitsblek (17 – 89) incl. aanbrengen gravel-verharding langs het spoor. En het opknappen van de fietspaden langs de Heusdensebaan als alternatief tussen 15 en 96. Tussen 90 en 91 is er een veel beter alternatief via Hoog-Heukelomseweg en Tulderbaan. Alternatieven kunnen desgewenst deel uit gaan maken van het fiets knooppunten-netwerk. Bv. ook 22 – 09 langs de Gerrithoeve, incl. aanbrengen gravel fietsstrook Langendonksedijk.
3. Initiatieven met maatschappelijke waarde
Ook vanuit “Gezondheid” is fietsen (maar ook wandelen) ideaal. Daarom is hieronder te scharen: aanpak van de top-5 van notoir slechte en smalle fietsknooppunt verbindingen; denk bv. aan de Fransebaan richting Melaniedreef (87-46, aanpak samen met de gemeente Boxtel), de Sparrendreef (31-83) en de Oirschotseweg (32-33).
Veiligheid wordt bevorderd door een zgn. vergevingsgezinde aanleg. D.w.z. dat een stuurfout niet meteen tot bv. een val leidt. Dit kan onder meer door schuine stoepranden, uitwijkstroken, goed bermbeheer en kant-markering.
4. Juiste voorzieningen op de juiste plek : te denken valt aan een uitbreiding van kleinschalige voorzieningen zoals schuilgelegenheden, watertappunten en picknick-voorzie­ningen (incl. prullenbakken !).

Kortom, vergeet de fiets niet in het landelijk gebied.

Categorieën