Opiniestuk in het Brabants Dagblag van 20 juli 2023

Pak kansen in de gebiedsprocessen

gezamenlijk pleidooi van ANWB, Wandelnet en Fietsersbond

In het Brabants Programma voor het Landelijk Gebied (BPLG) gaat het vooral om uitbreiding van natuur, schoon water en het terugdringen van de stikstof. Later dit jaar komen daar nog de andere ruimtelijke opgaves bij. ANWB, Wandelnet en Fietsersbond pleiten ervoor om in de uitwerking (de zgn. gebiedsprocessen) de natuur te versterken en daarin wandelen en fietsen nadrukkelijk mee te nemen. In het artikel worden 9 concrete maatregelen benoemd.
Kern: de natuur moet op een gezonde manier beleefd worden; de grootste sportschool ligt buiten.

pdf ⋅ 2 MB

BD-opinie artikel

Download

20230720 opinie BD

Categorieën