Fietsallee Alphen – Chaam

13 december 2018
De Fietsersbond kreeg al langere tijd klachten over de Slingerdreef tussen Ulvenhout en Gilze / Chaam. Dit heeft geleid tot het besluit om een fietsallee aan te leggen: een brede, 11 kilometer lange fietsverbinding tussen Ulvenhout en het Bels Lijntje in Alphen. Staatsbosbeheer, de gemeenten Gilze-Rijen en Alphen-Chaam werken nu samen in dit plan.

De bestaande fietspaden door het bosgebied bleken erg onderhoudsgevoelig; de droogte in de zomer heeft zelfs geleid tot afsluiting van een aantal fietpaden omdat de risico’s te groot werden. Nadat eerder al Gilze-Rijen middelen had vrijgemaakt voor het deel op haar grondgebied, is nu de gemeenteraad in Alphen-Chaam akkoord gegaan om ruim een half miljoen te reserveren. En er is subsidie vanuit LandStad De Baronie van 1 ton. Bij de aanleg wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande verharde wegen, zoals Royaaldreef, Kleine Slingerdreef, Gilzeweg en Huisdreef.

Deze wegen zullen na reconstructie onttrokken worden aan het gemotoriseerd verkeer. In 2019 wordt gestart met de aanleg van de fietsallee. Vanaf dat moment komen de bestaande recreatieve fietspaden in de bossen te vervallen”. De fietsallee zal voorlopig westelijk van Alphen lopen. Wethouder van Raak gaf nog aan dat doortrekken van de fietsallee via de Maastrichtsebaan naar het centrum van Alphen “op dit moment financieel geen haalbare kaart is.”