Fietsallee Alphen – Chaam

1 mei 2020
De asfaltering van de (Kleine) Slingerdreef – Royaaldreef is voltooid. Dit was niet mogelijk geweest zonder de gemeente Alphen-Chaam en Gilze Rijen en de provincie Noord Brabant. Ook Landstad de Baronie heeft een flinke bijdrage geleverd. Zonder al deze hulp was het fietspad waarschijnlijk afgesloten geworden. Dit is namelijk helaas de situatie waarin Staatsbosbeheer verkeert. Alle asfaltwegen die gebruikt worden als fietspaden zijn aan opknapbeurten toe en die kosten zijn zo hoog dat Staatsbosbeheer dat niet alleen kan betalen.
Enfin, komende zomer volop genieten van dit mooie fietspad in de Chaamse en Ulvenhoutse bossen.
(bron: Patrick Raats, Staatsbosbeheer Brabant West. Provinciaal Boa coördinator/ Boswachter projecten)

De gemeente meldt nog aanvullend:
nog deze week beginnen de asfalteringswerkzaamheden aan het deel te zuiden van de Gilzeweg tot en met de Flaasdijk. Er komt nog een heel eind bij. Het deel dat af is, wordt al veel gebruikt. En het is erg mooi geworden. Andere fietsers gaven enthousiaste reacties. De gemeenten hebben er straks echt een attractie bij.
Bij de gemeenten zijn verkeersbesluiten in voorbereiding over de afsluitingen van gemotoriseerd verkeer en mogelijk ook parkeerverboden. De nieuwe slagbomen zijn besteld en komen op iets andere plaatsen dan nu op de Slingerdreef. We gaan bij de slagbomen ook verdrijvingsvlakken aanleggen zodat fietsers tijdig gewaarschuwd worden voor de versmalling. De buitendienst is gevraagd of het mogelijk is om tijdelijk de oude slagbomen met pylonen aan te geven.

De Fietsersbond complimenteert betrokkenen met het mooie werk dat geleverd is op de (Kleine) Slingerdreef / Royaaldreef. Het ziet er echt fantastisch uit, en de fietsers zullen daar erg blij mee zijn. De eerste reacties zijn zeer positief. Ook een mooie chicane bij de Eiken Mik. Die komt nu veel beter tot zijn recht. Sowieso zie je de slingers in de Dreef nu veel beter, door het strakke asfalt.
Nu nog de zijwegen afsluiten voor sluipverkeer. Verder waren de slagbomen niet altijd dicht. We zijn benieuwd naar het vervolgtraject aan de andere kant van de Chaamseweg.

13 december 2018
De Fietsersbond kreeg al langere tijd klachten over de Slingerdreef tussen Ulvenhout en Gilze / Chaam. Dit heeft geleid tot het besluit om een fietsallee aan te leggen: een brede, 11 kilometer lange fietsverbinding tussen Ulvenhout en het Bels Lijntje in Alphen. Staatsbosbeheer, de gemeenten Gilze-Rijen en Alphen-Chaam werken nu samen in dit plan.

De bestaande fietspaden door het bosgebied bleken erg onderhoudsgevoelig; de droogte in de zomer heeft zelfs geleid tot afsluiting van een aantal fietpaden omdat de risico’s te groot werden. Nadat eerder al Gilze-Rijen middelen had vrijgemaakt voor het deel op haar grondgebied, is nu de gemeenteraad in Alphen-Chaam akkoord gegaan om ruim een half miljoen te reserveren. En er is subsidie vanuit LandStad De Baronie van 1 ton. Bij de aanleg wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande verharde wegen, zoals Royaaldreef, Kleine Slingerdreef, Gilzeweg en Huisdreef.

Deze wegen zullen na reconstructie onttrokken worden aan het gemotoriseerd verkeer. In 2019 wordt gestart met de aanleg van de fietsallee. Vanaf dat moment komen de bestaande recreatieve fietspaden in de bossen te vervallen”. De fietsallee zal voorlopig westelijk van Alphen lopen. Wethouder van Raak gaf nog aan dat doortrekken van de fietsallee via de Maastrichtsebaan naar het centrum van Alphen “op dit moment financieel geen haalbare kaart is.”