Levendig Brabant 2030

De provincie heeft begin november 2022 het beleidsrapport Levendig Brabant 2030 uitgebracht. Doel van het project was om nieuw beleid te maken voor de sectoren cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd(economie), afgekort tot cesv.

De provincie stelt zich de vraag wat hierbij haar kerntaken zijn en waar de provincie (dus) z’n geld in moet stoppen.
Doel van het beleid is het in stand houden en versterken van een aantrekkelijk leef-, woon- en verblijfsklimaat, waar er voor iedereen wat te doen en te beleven is. Verderop wordt dit als 5e doel geformuleerd; andere doelen zijn meer op het proces gericht: passend voor iedereen (ook “inclusief”), uiteraard innovatief (alles in Brabant moet innovatief zijn) en gericht op jongeren / talent-ontwikkeling. Volgend jaar volgt een uitvoeringsprogramma, onder verantwoordelijkheid van een nieuw College van GS. In die zin is er nog speelruimte.

De samenvatting en het te downloaden rapport vind je via website van de provincie.

Nieuwe Bosschebaan

Voor de Fietsersbond is “vrijetijd” heel belangrijk; hier hoort nl. het recreatief fietsen thuis en is de verbinding met vrijetijd(economie). Nu subsidiëert de provincie bv. Visit Brabant: zij bieden oa. fiets-en wandelroutes en beheren de bewegwijzering van het knooppunten-netwerk (zie website Visit Brabant).

Fietsen (en wandelen) zou DE verbindende factor tussen c-e-s-v kunnen zijn: fietsend het erfgoed beleven, op de fiets naar festivals en uiteraard fietsend naar je sportclub. En uiteraard een mooie invulling van de vrijetijd zelf. Dat zit ook wel in het rapport (pag. 24) maar daar wordt verder nauwelijks iets mee gedaan. Alleen een schema op blz. 39 biedt een aanknopingspunt. En dat ondanks de input die we tijdens de dialoogfase in tafelgesprekken hebben geleverd.
Het zit niet in de tekst maar dat het toch belangrijk is blijkt wel uit de foto’s: er zijn precies 6 foto’s waar gewandeld wordt en ook 6 foto’s waar gefietst wordt (naast 19 andere foto’s)!

De provincie heeft vnl. alleen oog voor de vrijetijds-economie (kaartje pag. 15) , d.w.z. bezoekers aantrekken die hun geld in Brabant laten rollen. Maar het moet volgens de Fietsersbond (en Wandelnet) eerst en vooral gaan om aantrekkelijke en veilige routes en rondjes (incl. voorzieningen) zodat iedereen meer en beter van het Brabantse land kan genieten. En hier hoort dan ook bij dat als je een evenement of museum of voorstelling wilt bezoeken, dat ook makkelijk fietsend kan. Zijn ook binnen dorpen en steden routes aantrekkelijk en veilig, kan ik makkelijk en op een veilige manier de stad uit en kan ik mijn fiets veilig en droog stallen ?
Zo’n beleid zou mooi aansluiten op ander provinciaal beleid: uiteraard mooi passend in de Omgevingsvisie (!) en vervolgens ook bij gezondheid en bij mobiliteit (specifiek ingevuld via het Brabants Toekomstbeeld Fiets, BTF).

Maar wandelen en fietsen -als verbindende factor binnen de sectoren c-e-s-v wordt helaas niet zo genoemd. We weten dat het nu nog niet om de uitwerking (het hoe) gaat maar om het waarom en wat. Er had bv. kunnen staan:
Brabant profileert (onderscheidt) zich door:
= een fietsroutenetwerk dat voor tenminste 80% autoluw of autovrij is en
= een wandelnetwerk dat tenminste voor 80% over onverharde paden voert.
En zo zijn er veel meer ambities te noemen….

Fietsen en wandelen als verbindend element:
Als we naar de sportclub gaan, fietsen of wandelen we uiteraard. Dan pakken we die beweging ook mee.
Als we een voorstelling of museum of manifestatie bezoeken, lopen we er naartoe of pakken de fiets.
Deze locaties zijn altijd fietsend of wandelend goed bereikbaar; de fiets kunnen we er altijd gratis, veilig en droog stallen. We komen gezond en fit aan!

Zou (meer) wandelen en fietsen te simpel zijn ? Of wordt het binnen vrijetijd gewoon als doel vergeten als je een rondje gaat wandelen of fietsen ?
Deze kritiek brengen de Fietsersbond en Wandelnet gezamenlijk naar voren.