Ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage

Zienswijze N65 Helvoirt ingediend

Op 23 april heeft de Fietsersbond haar zienswijze op het Ontwerp Bestemmingsplan N65 (deel gemeente Haaren) ingediend. In dit ontwerp zijn gelukkig al twee belangrijke adviezen van de Fietsersbond overgenomen!
De N65 wordt tussen Vught en Helvoirt volledig omgebouwd volgens een aangepast voorkeursalternatief waar de Fietsersbond op hoofdlijnen ook blij mee is. In het plan is meteen de toekomstige snelfietsroute opgenomen tussen Den Bosch en Tilburg.

Toch is er ook kritiek die we in deze zienswijze hebben opgenomen. Een snelfietsroute aan de zuidzijde betekent niet dat je het fietspad aan de noordzijde zomaar kunt opheffen. Daar wonen ook mensen en daar liggen ook bestemmingen. Verder is het beter om naast De Dijk (het oude stuk weg tussen Helvoirt en de benzinepomp aan de zuidzijde N65) geen apart snelfietspad aan te leggen maar van De Dijk zelf een fietsstraat te maken. Dan sluit deze mooi aan op de Esschebaan waar ook veel fietsers gebruik van maken. En je voorkomt hiermee een rare slinger in het snelfietspad.

Verder zijn er combinaties van parallelwegen en fietspaden ontworpen; op zich prima maar dan moeten her en der wel zgn. sluizen worden aangebracht om doorgaand autoverkeer te weren. Tot slot nog een puntje in Helvoirt zelf: er zullen meer fietsers over de Sint Nikolaasstraat gaan fietsen; daarom de oproep om deze straat ook in te richten als fietsstraat waar de auto’s te gast zijn.

Over deze zienswijze is goed overleg geweest Wandelnet, Te Voet en de KNHS. De wandelaars pleiten met name voor een aanvullende voetbrug tussen de Achterstraat en Touwslagersbaantje omdat anders de N65 in Helvoirt-west wel een echte barrière gaat vormen om bv. even een wandel-ommetje te maken.

Categorieën