Levendig Brabant 2030

Dat de fiets binnen de provincie nog niet op ‘1’ staat, blijkt wel uit het nieuwe beleidsstuk Levendig Brabant 2030. Doel van het project was om nieuw beleid te maken voor de sectoren cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd(economie), afgekort tot cesv.

De provincie stelt zich de vraag wat op het gebied van c-e-s-v haar kerntaken zijn en waar de provincie (dus) z’n geld in moet stoppen.
Doel van het beleid is het in stand houden en versterken van een aantrekkelijk leef-, woon- en verblijfsklimaat, waar er voor iedereen wat te doen en te beleven is. Prima denk je dan. Andere doelen zijn meer op het proces gericht: passend voor iedereen (ook “inclusief”), uiteraard innovatief (alles in Brabant moet innovatief zijn) en gericht op jongeren / talent-ontwikkeling.
Volgend jaar volgt een uitvoeringsprogramma, onder verantwoordelijkheid van een nieuw College van GS. In die zin is er nog speelruimte.

Fietsen (en wandelen) hoort bij “vrijetijd” en zou DE verbindende factor tussen c-e-s-v kunnen zijn: fietsend het erfgoed beleven, op de fiets naar festivals en uiteraard fietsend naar je sportclub. En verder een mooie invulling van de vrijetijd zelf. Dat zit ook wel in het rapport (pag. 24) maar daar wordt verder nauwelijks iets mee gedaan. Alleen een schema op blz. 39 biedt een aanknopingspunt. En dat ondanks de input die we tijdens de dialoogfase in tafelgesprekken hebben geleverd.

Zie voor de uitgebreide kritiek deze pagina.

Aanvankelijk was het besluit over de nota voorzien op 16 december. Door een overvolle agenda heeft PS echter besloten om dit onderwerp naar het nieuwe jaar door te schuiven.
Een nieuwe datum is op dit moment nog niet bekend.

Categorieën