20 juli 2016

Zienswijze op verbreding A27, Brabants deel

De A27 wordt verbreed tussen Houten en knooppunt Hooipolder (A59), een traject van 47 km dwars door het rivierengebied, en dat raakt de fietser. In juni 2016 is ontwerp-tracé besluit genomen en de MER voor inspraak vrijgegeven.

De Fietsersbond afdeling De Langstraat heeft naar de plannen gekeken. Een eerste conclusie was dat de 8 bestaande ongelijkvloerse fietskruisingen met de A27 ten zuiden van de Merwedebrug bij Gorinchem blijven bestaan. Maar er zit ook geen verbetering in van de fijn(?)mazigheid, geen extra oversteken dus. Zo wordt geijverd voor het doortrekken van het zgn. Halve Zolen fietspad, dat nu vanaf Drunen, via Waalwijk tot Raamsdonk loopt. De Stichting Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen wil echter graag ook het traject via Geertruidenberg en Drimmelen naar Lage Zwaluwe als fietspad realiseren, waarvoor bij Raamsdonksveer een oversteek van zowel de A59 als de A27 noodzakelijk is. Daarvoor is echter weinig gehoor bij RWS omdat dit gezien wordt als een pure recreatieve fietsvoorziening.

De afdeling heeft haar zienswijze met de gemeenten Geertruidenberg en Werkendam afgestemd.

De eerste is de bekende brug Keizersveer over de Bergsche Maas (de oude Moerdijkbrug), waar nu aan beide zijden een éénrichting fietspad van ruim 2 meter ligt. In de plannen komt er aan de oostzijde een nieuwe brug bij, met aan de buitenkant opnieuw een eenrichting fietspad, met een nogal lange en weinig sociale klim ‘in het talud’ aan de zuidzijde en een extra oversteek bij een nieuwe rotonde.
Wij pleiten ervoor dat de nieuwe fietsverbinding op de extra brug NIET wordt aangelegd, maar dat een tot ruim 4 meter verbrede fietsverbinding aan de westzijde wordt gemaakt voor een twee richtingen-fietspad. Dit doet recht aan de huidige realiteit, is het meest veilig en direct en is ook de meest sociale oplossing. Het omrijden voor de meer oostelijke bestemmingen is slechts beperkt en kan via bestaande routes worden opgelost.

Een tweede punt gaat over de situatie op Tol-oost bij Werkendam of eigenlijk vlakbij Sleeuwijk. De grote stromen scholieren van Werkendam naar Sleeuwijk v.v. steken nu bij een VRI-geregelde oversteek over, op het punt waar nu ook het snelverkeer via de oostelijke aansluiting 23 de A27 verlaat of op gaat. Dat zorgt voor een soort gezamenlijkheid in druk verkeer met opstelstroken, waarbij ook de fietser een soort bescherming kent.
Maar in de nieuwe plannen wordt deze aansluiting wat noordelijker gelegd en de huidige aansluiting en ook de VRI verwijderd. De fietser mag dan zelf het vege lijf redden en onbeschermd oversteken in een bochtig (onoverzichtelijk) circuit met ook veel vrachtverkeer. Dan ligt er ook nog een busplatform dat zeer ten onrechte als alternatieve oversteek door fietsers met durf wordt gebruikt.
De Fietsersbond pleit samen met Werkendam voor een gedegen ongelijkvloerse oversteek, want een VRI voor fietsers in de open ruimte biedt volgens ons slechts schijnveiligheid.

………

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *